Τετάρτη 26 Μαΐου 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΤΡΩ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥΕΚΘΕΣΗ ΒΙΤΡΩ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

24-28 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ ΩΡΑ 19:00

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΤΡΩ
κ. ΖΟΥΡΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
κ.ΡΟΥΣΚΑ ΣΟΦΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια: