Κυριακή 8 Μαΐου 2011

«Με το ένα, με το δύο, με το τρία ζήτω η Βατραχοσυνεργασία»


«Με το ένα, με το δύο, με το τρία ζήτω η Βατραχοσυνεργασία»
Μαρία Ιορδανίδου


Επισκεφθείτε το κόμβο της 8ης ΔΕΒΘ



Η εκπαιδευτικός Μαρία Ιορδανίδου και οι μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παρασκευής παρουσιάσαν  θεατρικό δρώμενο που διαπραγματεύονταν το θέμα της συνεργασίας και της επίλυσης προβλήματος μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Μια πρόταση σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σε κοινωνικά ζητήματα ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες με κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης αποφάσεων. Για παιδιά από 5 ετών.
Οργάνωση: Εκδόσεις Διάπλους-Βιβλιοδιάπλους


Δεν υπάρχουν σχόλια: