Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  ΘΕΡΜΗΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

 ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ


 


ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ

19:30 -21:30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 


ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ


 
      
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: