Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Ανοιχτά Εργαστήρια Εκτύπωσης (3D)Αντικειμένων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θέρμης.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ-ΕΚΕΤΑ-COSMOTE


Ανοιχτά Εργαστήρια εκτύπωσης 
3Δ(3D)αντικειμένων
 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θέρμης


ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 3D

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ,ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ,ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΤΑΡΑΚΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΤΟ Ε2& ΤΟ ΣΤ2
ΤΟΥ 1ου
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΙΆΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
                                                                               
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θέρμης σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και την Cosmote πέτυχαν την μόνιμη εγκατάσταση ενός συστήματος τρισδιάστατης εκτύπωσης στην Δημοτική βιβλιοθήκη της Θέρμης που σκοπό έχει την εκπαίδευση μέσω 3-διάστατων τεχνολογιών στην αρχαιολογία, χημεία, και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικά στις επιστήμες. Οι μαθητές του Δήμου Θέρμης έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της αρχαιολογίας και των εικονικών εργαστηρίων μέσω των τεχνολογιών που ανέπτυξε το ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων DigiArt (http://digiart-project.eu) και ENVISAGE (http://envisage-h2020.eu) κατά την περίοδο 2015-2018. Η προσπάθεια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης υποστηρίχθηκε  από την Cosmote η οποία πρόσφερε τον εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θέρμης. Τα εγκαίνια του συστήματος θα πραγματοποιηθούν έπειτα απο κάποιες δοκιμαστικές συνεδρίες με μικρές ομάδες μαθητών.
Τα ανοιχτά-ομαδικά-συνεργατικά εργαστήρια, τα οποία θα τα λέμε ανοιχτά εργαστήρια για λόγους ευκολίας,  χρησιμοποιούνται από τους μουσειολόγους για να κάνουν τις εμπειρίες στα μουσεία πιο βιωματικές, διασκεδαστικές, και εκπαιδευτικές. Τα ανοιχτά εργαστήρια δεν έχουν κάποιο πρότυπο αλλά συνήθως έχουν μια υλική επαφή του επισκέπτη με φυσικά αντικείμενα. Πολλές φορές ο επισκέπτης παίρνει τον ρόλο του αρχαιολόγου και κάνει μια μικρή έρευνα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, π.χ. ανασκαφή, συνένωση (Puzzle), λύνει κάποιον γρίφο, ζωγραφίζει, πλάθει, παίζει ομαδικά παιχνίδια, φτιάχνει και χρησιμοποιεί κάρτες, συνθέτει μουσική, χορεύει κτλ.
Περιγραφή διαθέσιμου συστήματος
                Υπολογιστής: 1 LaptopΑSUSi5 2ης γενιάς με 4 GBRAM
                3Δ Εκτυπωτής: CraftBot+

                Το σύστημα δύναται να συνδεθεί με διαθέσιμο προβολικό απο την Δημοτική Βιβλιοθήκη  /Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ του Δήμου Θέρμης για την διευκόλυνση ομαδικών εργασιών όπως στο παρακάτω σχήμα.


Σχέδιο εργαστηρίου "Μικροί Αρχαιολόγοι"

Διάρκεια: 2 ώρες
Μέγεθος: 25 μαθητές.

#
Δραστηριότητα
Περιγραφή
1
Μάθηση (20')
1.1. Λίγα λόγια για το ΕΚΕΤΑ, τοDigiArt, και3Δ εκτύπωση (προβολικό)  (5’)
1.2. Επίδειξη των σκαναρισμένων3Δ μοντέλων της Βεργίνας, Liverpoolmuseum,
Σπηλιά της Scladina (προβολικό)  (5’)
1.3Επίδειξη κάποιων εκτυπωμένων 3Δ μοντέλων (5’)
1.4Liverpool Virtual Museum game play (5’)
2
IT μάθηση (20')
Επίδειξη ενός εύκολου εργαλείου σχεδίασης για παιδιά του δημοτικού (tinkercad).
8 laptop: 1 βιβλιοθήκη, 1 ASUS του εργαστηρίου, 1 dell 6500, 5 dell 5570 
3
Δημιουργία (20')
Παιδιά σκεφτείτε ένα αντικείμενο - χαρακτήρα από την μυθολογία και σχεδιάστε το πρώτα στο χαρτί και μετά στο tinkercad
4
Διάλλειμα (10')


5
Διαγωνισμός (10')
Ψηφοφορία του καλύτερου μοντέλου, ανέβασμα στο thingiverse, και 3Δ εκτύπωση. Απονομή ενός 3Δ εκτυπωμένου κουμπαρά ως βραβείο.

6
Διάχυση (5')
Φωτογραφίες με DSLRcamera, συνεντεύξεις από τους εμπλεκόμενους
7
Έρευνα (10')
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
Α. για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα
Β. αξιολόγηση εργαστηρίου, και προτεινόμενες βελτιώσεις      
Γ. αξιολόγηση VR game
8
Μελλοντικές Δραστηριότητες
Διαγωνισμοί - Εξελιγμένα Ανοιχτά λογισμικά για 3Δ σχεδίαση - Άλλα Θέματα
ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.
Νομική Μορφή: Το ΕΚΕΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Ερευνητικές Περιοχές: Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.
Ινστιτούτα
Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα:
 • Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
  Βιώσιμη και Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες,  Χημικές και Βιοχημικές Διαδικασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
 • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
  Πληροφορική, Τηλεματική και Τηλεπικοινωνίες
 • Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών  (ΙΜΕΤ)
  Βιώσιμη Κινητικότητακαι Συνδυασμένες Μεταφορές
 • Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
  Αγροβιοτεχνολογία, Μεταφραστική Ιατρική Έρευνα, Πληροφορική Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
 • Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
  Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία, Βιοιατρική, Κινησιολογία
Χρηματοδότηση
Το ΕΚΕΤΑ είναι στην ουσία ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο που διασφαλίζει ετησίως περίπου 25εκ € από τις παρακάτω πηγές:
 • >30% από διμερή συμβόλαια με τις βιομηχανίες
 • >60% από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα
 • <10% από θεσμικήκρατική χρηματοδότηση
 Δραστηριότητα
Στο ΕΚΕΤΑ σήμερα εργάζονται περισσότερα από 700 άτομα στην πλειοψηφία τους επιστήμονες.Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πολλά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις όπως το EuropeanDescartesPrize, EuropeanResearchCouncil (ERC) AdvancedGrant, MicrosoftInternationalContestPrize, theTradingAgentsCompetitionAward και πολλά άλλα ενώ κατατάσσεται στα 20 πρώτα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα με βάση την υψηλή συμμετοχή του στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του HORIZON 2020.Το ΕΚΕΤΑ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.200 ερευνητικά έργα (με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 450 Μ€ και με περισσότερες από 1.100 διεθνείς συνεργασίες) χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία και Αμερική) και το Ελληνικό δημόσιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΚΕΤΑ (περισσότερα από 350 άρθρα/έτος) έχουν σημαντική διεθνή επιστημονική απήχηση (περισσότερες από 7.100 ετεροαναφορές/έτος). Το ΕΚΕΤΑ είναι ο πρώτος ελληνικός ερευνητικός φορέας που αναγνωρίζεται από την Ε.Ε. (2012) ότι σέβεται τις αρχές της "Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών".
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
Το Ι.Π.ΤΗΛ. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με νέους καθώς και έμπειρους ερευνητές, μηχανικούς και προγραμματιστές, που θέλουν να εργαστούν σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον βασικής έρευνας, καθώς και σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεματικής.Σε αυτή την ιστοσελίδα θα εμφανίζονται οι ανακοινώσεις όταν υπάρχει κάποια νέα θέση, με πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και το πώς να υποβάλει κανείς αίτηση: http://iti.grΠαρουσίαση του συστήματος στο μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Οκτ. 2017).

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα DigiArt

DigiArt, 2015-2018, ένα έργο με σκοπό την ανάδειξη και την ψηφιακή διατήρηση αρχαιολογικών χώρων μέσω της τρισδιάστατης σάρωσης με μη επανδρωμένα ελικόπτερα (drones). Τα dronesφωτογραφίζουν τα πολιτιστικά μνημεία, ένα κατάλληλο πρόγραμμα μετατρέπει τις φωτογραφίες σε τρισδιάστατο μοντέλο, και το μοντέλο θα μπει σε ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας για να μπορούν οι επισκέπτες του μουσείου ή και άτομα από το σπίτι να βιώνουν την επίσκεψη με έναν εναλλακτικό τρόπο.Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που δημιουργήθηκανείναι.
1.       H Σπηλιά της Scladina στο Βέλγιο. Μια εικονική περιήγηση με γυαλιά VR στο 3Δ μοντέλο της σπηλιάς η οποία ήταν κατοικημένη απο ανθρώπους Νεάντερνταλ την Παλαιολιθική εποχή: Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=sPtXXzNGuV8
2.       Η συλλογή μεσαιωνικών ανθρώπινων σκελετών του Liverpool. Εικονική περιήγηση σε ενα μουσείο με ανθρώπινους σκελετούς του Μεσαίωνα με ιατρικό και ιατροδικαστικό ενδιαφέρον.


3.       Το ανάκτορο του Φιλίππου Β’ στις Αιγές – Βεργίνα : Εικονική περιήγηση στο ανάκτορο του Φιλίππου. Ο χώρος είναι κλειστός για το κοινό μέχρι το 2020 αλλά το παιχνίδι επιτρέπει την περιήγηση στο 3Δ σκαναρισμένο μοντέλο που προέκυψε απο την ανακατασκευή του με δεδομένα σάρωσης αποdrones το 2016 καθώς και στην μερική αρχαιολογική αναπαράσταση του 3ου αιώνα π.χ.

Άρθρο σχετικά με το παιχνίδισε ελληνική εφημερίδα:

Τι είναι η 3Δ σχεδίαση και το 3Δ μοντέλο

Η 3Δ σχεδίαση είναι η σχεδίαση ενός 3Δ μοντέλου στον υπολογιστή. Το 3Δ μοντέλο αποτελείται απο την γεωμετρία (geometry), τα χρώματα, και την υφή (texture).Η γεωμετρία αποτελείται απο τις κορυφές (vertices), ακμές (edges), και επιφάνειες (faces). Τα χρώματα αποτελούνται κυρίως από τοχρώμα διάχυσης (diffusion)το οποί είναι το βασικό χρώμα του αντικειμένου, την διαφάνεια (transparency),το χρώμα ανάκλασης περιβάλλοντος (ambient), και χρώμα εκπομπής (emission) για την απόδοση αντικειμένων που βγάζουν φως, π.χ. οθόνες. Hυφή(texture) είναι μια εικόνα η οποία τυλίγεται γύρω απο το μοντέλο (jpgorpng). Στην τρισδιάστατη εκτύπωση μας ενδιαφέρει κυρίως η γεωμετρία διότι οι περισσότεροι εκτυπωτές εκτυπώνουν σε ένα μόνο χρώμα.

Τι είναι η 3Δ εκτύπωση

 Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Στη τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως κεραμικά και πολυμερή. Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες και εξοπλισμό προσθετικής κατασκευής, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνήθως ταχύτεροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι στη χρήση.

ΤομείςΕφαρμογών

Οι τομείς όπου η 3Δ σχεδίαση έχει εισχωρήσει είναι η η Ιατρική, Αρχιτεκτονική-Τοπογραφία, η Μηχανολογία, η Διασκέδαση, η Αρχαιολογία, η Ανθρωπολογία, η Ενδυμασία-Υπόδηση και άλλοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει η Αρχαιολογία και οι συναφείς ειδικότητες, π.χ. σπηλαιολογία, μουσειολογία, διασκέδαση,  λόγω του ιδιαίτερου πλούτου σε ανάλογα ευρήματα και ιστορικά γεγονότα που παρουσιάζει τα οποία μπορούν να ενισχύσουν το εντόπιο προϊόν δηλαδή τον τουρισμό. Η εφαρμογές που μπορούν να αναπτυχθούν στην Αρχαιολογία ανήκουν σε 4 τομείς οι οποίοι είναι α) η διήγηση, β) η συντήρηση, και γ)τα ανοιχτά-ομαδικά-συνεργατικά εργαστήρια.

Εφαρμογές στην Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία, Μουσειολογία και διασκέδαση.

Η διήγηση αφορά όλες τις εφαρμογές στις οποίες οι επισκέπτες ενός μουσείου μπορούν να βιώσουν τα εκθέματα με έναν εναλλακτικό τρόπο. Για αυτό τον σκοπό χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες και διεπαφές όπως η εικονική πραγματικότητα (VirtualRealitywithOculusRift), η επαυξημένη πραγματικότητα (AugmentedRealitywithHololens), οι μηχανές παιχνιδιών (Unity3D, Unreal, Godot), οι αισθητήρες προσέγγισης (Bluetoothbeacons), η 3Δ σάρωση-ανακατασκευή (Pix4d, Agisoft). Η κατασκευή μιας διηγητικής εμπειρίας ξεκινάει με την συγγραφή ενός σεναρίου, τον ορισμό των διεπαφών, την συγκέντρωση του περιεχομένου, και την ανάπτυξη της εφαρμογής. Η εφαρμογή θα αξιολογηθεί απο τους δοκιμαστές και θα επανα-σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια ή περισσότερες φορές μέχρι να ικανοποιηθούν οι δοκιμαστές. Το κόστος κατασκευής τέτοιων εμπειριών μπορεί να ξεκινήσει απο λίγα εώς πολλά εκατομμύρια ευρώ.Οι ειδικότητες που απαιτούνται είναι Αρχαιολόγοι, Φωτογράφοι, Σχεδιαστές, Πληροφορικοί, αλλά και άλλες ειδικότητες όπως Ψυχολόγοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Ηθοποιοί, Μουσικοί, Δοκιμαστές, Οικονομολόγοι, και Μάνατζερ σε μεγαλύτερες προσπάθειες. Αφου οι αρχαιολόγοι έχουν ορισει ένα σενάριο για την διηγηματική εμπειρία πρέπει να δημιουργηθεί το απαραίτητο ψηφιακό υλικό το οποίο κατατάσεται σε στατικά 3Δ μοντέλα, κινούμενα 3Δ μοντέλα, ήχος, video, και κείμενα. Βασική προϋπόθεση είναι τα στατικά 3Δ μοντέλα όπως περιοχές, κτίσματα, και αντικείμενα. Για την κατασκευή τέτοιων μοντέλων χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως α) η 3Δ σχεδίαση, β) η 3Δ σάρωση.
Οι εφαρμογές των τρισδιάστατων τεχνολογιών στην συντήρησηπαρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον. Τα αρχαιολογικά ευρήματα και χώροι σκανάρονται με απλές φωτογραφίες, λέιζερ, με προβολή υπέρυθρων προτύπων (σε στυλ Kinectxboxsensor) ή με συνδιασμούς των προαναφερθέντων τεχνολογιών προς την δημιουργία ενός 3Δ μοντέλου πολύ υψηλής ευκρίνειας. Η τεχνικές σκαναρίσματος με απλές φωτογραφίες (επαγγελματική DSLR) σε συνδιασμό με ένα λογισμικό 3Δ ανακατασκευής (Agisoft ήPix4d) είναι αρκετές φορές ικανές να αποδώσουν σε καλή ευκρίνεια ένα μοντέλο αρκεί ο φωτισμός της φωτογράφισης να είναι πολύ καλός ήτοι με επαγγελματικού τύπου LED με μεγάλη ταχύτητα ανανέωσης (refreshrate) χωρίς να πέφτουν σκιές στο μοντέλο.Αρκετές φορές χρησιμοποιούνται αεροφωτογραφίες μέσω drones.Τέτοια μοντέλα μπορεί να είναι της τάξεως των GBκαι για την προβολή και επεξεργασία τους απαιτούνται μηχανήματα τελευταίας γενιάς, π.χ. 256GBRAMμε ΧΕΟΝ πολυπύρηνους επεξεργαστές άνω των 40 πυρήνων. Ο συντηρητής-αρχαιολόγος μπορεί έτσι να κάνει την μελέτη του πάνω στο 3Δ μοντέλο με ακρίβεια, να εκτυπώσει ένα φυσικό αντίγραφο σε έναν 3Δ εκτυπωτή, ή σχεδιάζοντας βάσει του 3Δ μοντέλου να συμπληρώσει ένα κομμάτι στο πραγματικό μοντέλο με ένα φτιαγμένο σε 3Δ εκτυπωτή. Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους των αρχείων 3Δ είναι σχεδόν αδύνατο τα σκαναρισμένα μοντέλα να μπουν αυτούσια σε εφαρμογές διήγησης διότι ένα μοντέλο απαιτεί 7 φορές το μεγεθός του σε RAMγια να φορτωθεί. Τις περισσότερες φορές γίνεται μια υποβάθμιση της ανάλυσης (decimation) στις κορυφές (vertices) ώστε να μειωθεί αρκετά το μοντέλο. Επίσης λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων είναι περιορισμένη η διάθεση τέτοιων μοντέλων σε αποθετήρια. Για να γίνουν διαθέσιμα πρέπει πρώτα να τελειώσει η αρχαιολογική μελέτη. Πολλές φορές αφού τελειώσει η μελέτη δεν γίνονται διαθέσιμα στο επιστημονικό ή μη κοινό διότι απαιτούνται μεγάλη πόροι για την διαθεσιμότητα τους π.χ. πολλά GBδιαθέσιμου διαδικτυακού χώρου με μεγάλες ταχύτητες διασύνδεσης. Στο άμεσο μέλλον οι αρχαιολόγοι θα μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά με την ύπαρξη τέτοιων αποθετηρίων τα οποία θα επιτρέπουν την αναζήτηση μοντέλων με παρόμοια χαρακτηριστικά μέσω αλγορίθμων σύγκρισης γεωμετριών. Πολλές φορές οι γεωμετρίες εμπεριέχουν την πληροφορία πνευματικών δικαιωμάτων, ήτοι υδατογράφημα (watermarking), το οποίο μπορεί μέσω ενός αλγορίθμου να αποδείξει οτι το 3Δ μοντέλο τους ανήκει. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και στην υφή του μοντέλου.Δραστηριότητες για το μέλλον


Δραστηριότητα 1
Επιλέξτε έναν 3Δ διαγωνισμό από
                                                                Art :https://www.turbosquid.com/3d-art-competitions
Και κάντε την δική σας προσπάθεια


Δραστηριότητα 2
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Blender (http://blender.org ) για 3Δ σχεδίαση και εκτύπωση
Ανεβάστε το μοντέλο στο thingiverse
Ανεβάστε το μοντέλο στο Turbosquid
Ανεβάστε το μοντέλο στο Unity3DAssetStore

Δραστηριότητα 3
Κάντε μετατροπές σε προϋπάρχοντα μοντέλα
1.       Thingiverse
2.       Turbosquid
3.       3D Warehouse

Δεν υπάρχουν σχόλια: