Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ 
 

Μαθήματα Βιολογικής Φυτοπροστασίας

Λαχανοκομικών Ειδών 

 

 ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 

Ομιλητές:
 
 
 
 Γ. Δαουτόπουλος, καθ. Γεωπονίας
 Μ.Α.,Ph. D.
 
 


     Δ. Χαραντώνης, Γεωπόνος  

 

    

 
 

 

  
 
 
 
Μέσα από την καταπληκτική  επιστημονική παρουσίαση των δύο επιστημόνων,  οι  καλλιεργητές του Δημοτικού Λαχανόκηπου Θέρμης είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν τρόπους καλλιέργειας & βελτίωσης της παραγωγής τους με σύμμαχο προϊόντα  παραγόμενα μέσα από την ίδια τη φύση.
 
 
 
 
  Γ. Δαουτόπουλος
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
Ο Γεώργιος Δαουτόπουλος γεννήθηκε στην Έδεσσα από πατέρα Καστοριανό (Κρανοχώρι Δήμου Νεστορίου) και μάνα από τις αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας (Ικόνιο Καππαδοκίας).

Μεγάλωσε σε χωριά του κάμπου των Γιαννιτσών (Άγιος Λουκάς, Γυψοχώρι, Γαλατάδες, κ.ά.) που είχαν καταλυ­τι­κή επί­δρα­ση στις μετέπειτα επιστη­μονικές και επαγ­­γελματικές του επιλογές.

Είναι πτυχιούχος Γεω­πο­νίας του ΑΠΘ και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι­στημίου Μακεδονίας. Έκανε μεταπτυ­χιακές σπου­δές (Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα) στους κλάδους της Αγροτικής Κοινωνιο­λο­γίας, Δημογρα­φίας και Ανάπτυξης στις ΗΠΑ (Michigan State University).

Έχει εκδώσει μέχρι την άνοιξη του 2013 δέκα έξη βιβλία που χρησιμοποιούνται σε πολλά Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Έχει επίσης δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικά άρθρα και μελέτες στα Ελληνικά και Αγγλικά και έχει κά­νει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 1997 κυκλοφόρησαν στην Αμερική από τον εκδοτικό οίκο Michigan State University Press, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, αποτελέσματα από την πολύ­χρονη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα του σε ένα χωριό του κά­μπου των Γιαννιτσών. Το 2001 δημοσιεύεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο με τον τίτλο Greek Rural Society and Sustainable Development (Ελληνική Αγρο­τική Κοινωνία και Αειφόρος Ανάπτυξη) από τον εκδοτικό οίκο Kluwer ένα συλλογικό έργο που αποτελεί το επιστέγασμα της μέχρι τώρα έρευνάς του για τον Ελληνικό αγροτικό χώρο και τις προοπτικές του.

Αρθρογραφεί πολύ συχνά σε ποικίλα βήματα, τοπικής ή εθνικής εμβέ­λειας και έχει δημιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο γιατί πιστεύει ότι ο επιστήμονας οφείλει να ενημερώνει το κοι­νω­νικό σύνολο και να επι­στρέ­φει σε αυτό τις όποιες γνώσεις και εμπειρίες απέσπα­σε για μια οικο­νομική και κοινωνική άρθρωση πιο συμβατή με τη μακροχρόνια ευη­μερία του αν­θρώ­­πινου γένους.

Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε πανεπι­στήμια του εξωτερικού (Αμερική, Γερμανία, Σουηδία, Καζακστάν).

Η τελευταία ενασχόλησή του αγκαλιάζει με έρευνα, διαλέξεις και αρ­θρο­γραφία τα θέματα της Τοπικής Ατζέντα 21, της ολοκληρωμένης ανά­πτυξης αγροτικών περιοχών, της Αειφορικής Γεωργίας και της εισαγωγής νέων δυναμικών καλλιεργειών και νέων τεχνολογιών στη Γεωργία (Ζεόλιθος, Μυκόρριζες, Ενεργοί Μικροοργανισμοί).

Δίνει συχνά δια­λέξεις σε ποικίλα ακροα­τή­ρια σε θέματα που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη, την τοπική ατζέντα 21 την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αειφορική γεωργία, τις νέες δυναμικές καλλιέργειες και νέες τεχνολογίες.

 

Σήμερα συνταξιούχος, μετά από την παραίτησή του από το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, συνεχίζει το έργο της μεταλαμπάδευσης γνώσεων και πρακτι­κών δίνοντας διαλέξεις, αρθρογραφώντας στον τύπο και γρά­φοντας βιβλία (επισκεφθείτε την αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων μου).

weberik casino http://www.4dacres.net border="0" alt="daoutop3" hspace="12" width="141" height="205" align="left" />Ο Γεώργιος Δαουτόπουλος γεννήθηκε στην Έδεσσα από πατέρα Καστοριανό (Κρανοχώρι Δήμου Νεστορίου) και μάνα από τις αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας (Ικόνιο Καππαδοκίας).

Μεγάλωσε σε χωριά του κάμπου των Γιαννιτσών (Άγιος Λουκάς, Γυψοχώρι, Γαλατάδες, κ.ά.) που είχαν καταλυ­τι­κή επί­δρα­ση στις μετέπειτα επιστη­μονικές και επαγ­­γελματικές του επιλογές.

Είναι πτυχιούχος Γεω­πο­νίας του ΑΠΘ και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι­στημίου Μακεδονίας. Έκανε μεταπτυ­χιακές σπου­δές (Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα) στους κλάδους της Αγροτικής Κοινωνιο­λο­γίας, Δημογρα­φίας και Ανάπτυξης στις ΗΠΑ (Michigan State University).

Έχει εκδώσει μέχρι την άνοιξη του 2013 δέκα έξη βιβλία που χρησιμοποιούνται σε πολλά Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Έχει επίσης δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικά άρθρα και μελέτες στα Ελληνικά και Αγγλικά και έχει κά­νει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 1997 κυκλοφόρησαν στην Αμερική από τον εκδοτικό οίκο Michigan State University Press, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, αποτελέσματα από την πολύ­χρονη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα του σε ένα χωριό του κά­μπου των Γιαννιτσών. Το 2001 δημοσιεύεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο με τον τίτλο Greek Rural Society and Sustainable Development (Ελληνική Αγρο­τική Κοινωνία και Αειφόρος Ανάπτυξη) από τον εκδοτικό οίκο Kluwer ένα συλλογικό έργο που αποτελεί το επιστέγασμα της μέχρι τώρα έρευνάς του για τον Ελληνικό αγροτικό χώρο και τις προοπτικές του.

Αρθρογραφεί πολύ συχνά σε ποικίλα βήματα, τοπικής ή εθνικής εμβέ­λειας και έχει δημιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο γιατί πιστεύει ότι ο επιστήμονας οφείλει να ενημερώνει το κοι­νω­νικό σύνολο και να επι­στρέ­φει σε αυτό τις όποιες γνώσεις και εμπειρίες απέσπα­σε για μια οικο­νομική και κοινωνική άρθρωση πιο συμβατή με τη μακροχρόνια ευη­μερία του αν­θρώ­­πινου γένους.

Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε πανεπι­στήμια του εξωτερικού (Αμερική, Γερμανία, Σουηδία, Καζακστάν).

Η τελευταία ενασχόλησή του αγκαλιάζει με έρευνα, διαλέξεις και αρ­θρο­γραφία τα θέματα της Τοπικής Ατζέντα 21, της ολοκληρωμένης ανά­πτυξης αγροτικών περιοχών, της Αειφορικής Γεωργίας και της εισαγωγής νέων δυναμικών καλλιεργειών και νέων τεχνολογιών στη Γεωργία (Ζεόλιθος, Μυκόρριζες, Ενεργοί Μικροοργανισμοί).

Δίνει συχνά δια­λέξεις σε ποικίλα ακροα­τή­ρια σε θέματα που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη, την τοπική ατζέντα 21 την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αειφορική γεωργία, τις νέες δυναμικές καλλιέργειες και νέες τεχνολογίες.

 

Σήμερα συνταξιούχος, μετά από την παραίτησή του από το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, συνεχίζει το έργο της μεταλαμπάδευσης γνώσεων και πρακτι­κών δίνοντας διαλέξεις, αρθρογραφώντας στον τύπο και γρά­φοντας βιβλία.
 

Δ. Χαραντώνης, Γεωπόνος        
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
- Το 1968 τελείωσα το Γεωπονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
Το 1970 άνοιξα κατάστημα Γεωργικών Φαρμάκων, Σπόρων και Λιπασμάτων στην Σκύδρα Πέλλας.
Από την αρχή της σταδιοδρομίας μου ασχολήθηκα με τις καλλιέργειες των θερμοκηπίων, που άρχισαν να αναπτύσσονται στην περιοχή της Σκύδρας.
Ασχολήθηκα με τον έλεγχο των προβλημάτων στις διάφορες καλλιέργειες που υπήρχαν στην περιοχή.
Από το 1978 στράφηκα στην Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών των θερμοκηπίων και ιδιαίτερα με τον έλεγχο του τετρανύχου καθώς και του αλευρώδη με φυσικούς εχθρούς.
Παρακολούθησα για αρκετό διάστημα στην Ολλανδία και ιδιαίτερα στην εταιρεία KOPPERT b.v. Biological System την πορεία και εξέλιξη των τεχνικών μεθόδων που εφαρμόζουν για να προστατέψουν τις καλλιέργειες των θερμοκηπίων.
Συμμετέχω εδώ και 30 χρόνια ανελλιπώς στα ετήσια μήτιγκ της KOPPERT B.V. στην Ολλανδία και σε όλες τις χώρες που έχει θυγατρικές εταιρείες. Συμμετέχω σε όλα τα εντομολογικά, φυτοπαθολογικά, ζιζανιολικά συνέδρια στην Ελλάδα , αλλά και στην Ολλανδία και Ισπανία.
Από το 1980 που εισήγαγα και τα πρώτα ωφέλιμα έντομα μέχρι και σήμερα ασχολούμαι κατά προτεραιότητα με ότι έχει σχέση με την Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών, τόσο στις καλλιέργειες των θερμοκηπίων, καθώς και στις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, κερασιάς, για αντιμετώπιση τετρανύχων, μικρολεπιδοπτέρων και αφίδων, στην καλλιέργεια του καπνού για αντιμετώπιση και έλεγχο των αφίδων, στην καλλιέργεια της αχλαδιάς για έλεγχο της ψύλλας, στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών που σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ξεκινήσαμε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εκτός του εριώδη αλευρώδη, των τετρανύχων, ψευδόκοκκων, αφίδων, και κόκκινης ψώρας.
Έχουμε στενή συνεργασία με τα εργαστήρια εντομολογίας των Γεωπονικών Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσ/νίκης, και Βόλου και με τα περισσότερα περιφερειακά κέντρα, Μπενάκειο καθώς και με όλα τα γραφεία Φυτοπροστασίας.
Διαθέτουμε μια πολύ καλή εμπειρία για την βιολογική αντιμετώπιση των εχθρών στα πάρκα και στους κήπους των πόλεων καθώς και ξενοδοχείων.
Από το 1991 ασχολούμαι με την φυσική γονιμοποίηση στην τομάτα θερμοκηπίου καθώς και σε καλλιέργειες όπως:πεπόνι, πιπεριά, μελιτζάνα, μήλα, αχλάδια, κεράσια, ροδάκινα, ακτινίδια, δαμάσκηνα, φράουλα.
Παράλληλα εδώ και 10 χρόνια συμμετείχα και συμμετέχω σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχέση ιδιαίτερα με ανεύρεση, αξιολόγηση και ανάπτυξη γηγενών αρπακτικών και παρασίτων.
Εδώ και 35 χρόνια ασχολούμαι με την θρέψη των φυτών και γι αυτό εκπροσωπώ 2 εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση με υδατοδιαλυτά λιπάσματαιχνοστοιχεία όσο και με οργανικά λιπάσματα που απευθύνονται στην συμβατική γεωργία καθώς και στην βιολογική γεωργία.
Η έδρα της επιχείρησης είναι στην Σκύδρα Πέλλας, αλλά αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα με τους 10 τεχνικούςΓεωπόνους που διαθέτει τόσο για την τεχνική κάλυψη, συμβουλές, προγράμματα καθώς και την προώθηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις καλλιέργειες.


Συνεχίζω τις προσπάθειες για όσο το δυνατόν προώθηση της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών στις καλλιέργειες, διαθέτοντας χρόνο και χρήμα για αναγνώριση ντόπιων ωφέλιμων μικροοργανισμών, για καλύτερα αποτελέσματα για τον καλλιεργητή και το περιβάλλον.
           
 
 
 

 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: