Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Εδώ δεν είναι Βιβλιοθήκη... είναι ένα "ανταλλακτήριο " απόψεων στην Αγγλική Γλώσσα!!!/Future Library 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ
 
 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΙΟΜΙΑΣ FUTURE LIBRARY2015
 
 
 

  «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…
είναι ανταλλακτήριο απόψεων στην Αγγλική Γλώσσα!!!
 
 
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ
 
ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ: Kosior Margarita 
 
 
 Σκοπός: Η συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν παιδιά Λυκείου, χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα.

Στόχος: Η εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα και η έκφραση των απόψεών μας μέσα από αυτή.

 
 


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SEEK MEET & SPEAK (ΤΡΙΑΔΙ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: