Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι ο χάρτης του κόσμου!!!/Future Library 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ
 
 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΙΟΜΙΑΣ
FUTURE LIBRARY2015
 
 

Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη… είναι  ο χάρτης του κόσμου!!! 
Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2015
Αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πινακοθήκης Θέρμης
 
 

 

Με την βοήθεια των Προσκόπων της Θέρμης, αποτυπώσαμε την Βιβλιοθήκη μας σαν ένα μεγάλο χάρτη. Έχει τα δάση του με τα παραμύθια τους, τις πεδιάδες και τις θάλασσες με τα βιβλία των φυσικών επιστημών και τέλος τα βουνά από τα βιβλία ιστορίας.
 
 Εμψυχωτές: Λαφτσής Γιώργος, Αντωνιάδου Νικολέτα
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

   

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: