Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

"Το σημείο πήξης και τήξης. Οι πάγοι στο Βόρειο και το Νότιο Πόλο.#2017gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ


 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 &
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ε.Β.Ε 2017

"ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ"
Από τις 16 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017"Το σημείο πήξης και τήξης.
Οι πάγοι στο Βόρειο και το Νότιο Πόλο.


ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
(ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΑ)


  

Η  ομάδα Δημιουργίας ReAcTiON   πρόσφερε  εθελοντικά τις επιστημονικές της γνώσεις και μέσα από μία σειρά εντυπωσιακών πειραμάτων βοήθησε τους μικρούς και μεγάλους φίλους που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ,να κατανοήσουν καλύτερα το σημείο βρασμού, το σημείο τήξης και πήξης και να  λύσουν τις απορίες τους για τους πάγους στο Νότιο & Βόρειο Πόλο. ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ:
ReAcTiON
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Α.Π.ΘΗ ReAcTiON  είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, μη συνδικαλιστική ομάδα προπτυχιακών φοιτητών Χημείας του ΑΠΘ. Ξεκίνησε ως ιδέα το Δεκέμβριο του 2015 και έχει ως στόχο τη σύνδεση-συνεργασία των φοιτητών με την αγορά εργασίας, καθώς και τη διεξαγωγή επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που προάγουν και υπηρετούν τη Χημεία ως επιστήμη. Πιο συγκεκριμένα, για το σκοπό και τη λειτουργία της ομάδας αναφέρονται οι παρακάτω στόχοι:
Επιστημονικοί στόχοι:
-Η δραστηριοποίηση των φοιτητών μέσα από την έγκυρη ενημέρωση για επίκαιρα και σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την επιστήμη μας. Αυτά στοχεύουμε να υλοποιήσουμε μέσω ημερίδων, ενημερώσεων για σύγχρονες έρευνες, επισκέψεις σε βιομηχανίες και αδερφοποίηση με αντίστοιχες ομάδες πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού.
Κοινωνικοί στόχοι:
-Ενημέρωση του κοινού μέσω διαφόρων εκδηλώσεων, με σκοπό τη γνωριμία με την επιστήμη της Χημείας και των εφαρμογών της στην καθημερινή ζωή.
Δεν υπάρχουν σχόλια: